1-ELİF-BA

HARFLERİN TANINMASI VE OKUNUŞLARI

2-KUR’AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN DOĞRU OKUNUŞU,

TECVİD KURALLARININ ÖĞRENİLMESİ

3-EZBER

SURE VE DUALARIN ANLAMLARIYLA EZBERLENMESİ

4-İTİKAT

İMANIN VE İSLAMIN TEMELLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

5-İBADET

TEMİZLİK VE İBADET KONULARININ ÖĞRENİLMESİ

6-SİYER

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATININ ÖĞRENİLMESİ

7-AHLAK

GÖRGÜ KURALLARININ ÖĞRENİLMESİ

8-SES EĞİTİMİ

EZAN-KAMET MÜEZZİNLİK EĞİTİMLERİ

9-BİLİŞİM

WORD-EXCEL-POWER POİNT PROGRAMLARINI TANIMAK

10-SPOR

FİZİKSEL FAALİYETLERE KATILMASI

 

 

 

Bir yanıt yazın