Tecvid

     Hareke ve Sükun

     Nûn-i,Mîm-i Sâkin/Harf-i Med

     Tenvin ve Kasr

     Med ve Sebeb-i Med

     Fer’î Med’ler

     İdğâm-ı Bilâ Gunne

     İdğâm-ı Meal Gunne

     İdğâm-ı Mütecaniseyn

     İdğâm-ı Mütegaribeyn

     İglab

     Izhar

     İhfa

     Mîm-i Sâkin’in Üç Hali

     Kalkale (Vurgulu Okuyuş)

     Hükmürra

     Sekte

     Kur’ân-ı Kerîm’deki İşaretler

 

Bir cevap yazın