1- SOSYAL DOKU

Modern çağın ben merkezli hayat anlayışına savaş açmış, mutluluğu paylaşmakta, huzuru beraberlikte bulan, fayda oluşturmayı ilke edinmiş, iyiliği yaşatma, kötülüğe engel olma misyonunu üstlenen gönül erlerinin oluşturduğu yapının adıdır Sosyal Doku…

 2- ÇATI-DER

(Çevre-Eğitim-Kültür Yardimlaşma Dernegi)

 

 

 

 

 

 

3-DİYANET İŞLERİ

T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı

4-İFAM

İFAM, “icmayı hüccet, ihtilafı ise rahmet” kabul eder. Fakat Ehl-i Sünnet’i akidede, tefekkürde ve amelde İslam’ın kendisi olarak görür.

 

 

Bir yanıt yazın