Hafızlık Eğitim Programı, Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma
ve ezberleme becerisi ile Kuran merkezli temel dini bilgiler kazandırmayı
hedefler.

Bu programda öngörülen öğrenmeleri başarıyla gerçekleştiren öğrenci;

1. İslam’ın temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i doğru ve usulüne uygun
okur.
2. Kur’an-ı Kerim hafızı olur.
3. Kur’an-ı Kerim okuyuş usullerini bilir ve uygular.
4. Kur’an-ı Kerim’den belli bölümleri (aşır, mihrabiye) cemaat önünde tahkik
usulüne uygun olarak okur.
5. Kur’an-ı Kerim’i Ramazan’da mukabele olarak cemaat huzurunda okur.
6. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları hakkında bilgi sahibi olur.
7. İslâm Dininin inanç, ibadet, ahlâk esaslarını bilir.
8. Peygamberimizin hayatını (siyer) bilir.
9. İbadetler ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri kazanır.
10. Kur’an-ı Kerim meali okuma ve anlama alışkanlığı kazanır.
11. Din hizmetinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip olur.
12. Özgüvenini, iletişim ve sosyal katılım becerilerini geliştirir.
13. İnsan haklarına saygılı bir birey olur.

Bir yanıt yazın