Kur’an Kursları Öğretim Programının amacı;

 1.    İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak    fark etmelerini sağlamak,

2.    Öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamak,

3.    İslam dininin Allah-insan, İnsan-İnsan ve İnsan-Tabiat ilişkilerini düzenleyen boyutunu idrak etmelerini sağlamak,

4.    İbadetlerle ilgili bilgilerini davranışa dönüştürmek,

5.    İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun okuyabilmelerini sağlamak,

6.   Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini gerçekleştirmek,

7.    Hz. Muhammed (S.A.S) yaşantısından değerler üretebilmelerini gerçekleştirmek,

 

Bir yanıt yazın